ประวัติความเป็นมา

อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

 

ความเป็นมาในอดีตของ กงหรา จังหวัดพัทลุง

คำว่า “กงหรา” มีประวัติความเป็นมาในเชิงนิทานปรัมปราว่า ในสมัยก่อนบริเวณอำเภอกงหรา เป็นทะเลกว้างใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อไปถึงประเทศจีน สมัยนั้นมีครอบครัวหนึ่ง บิดาชื่อพญาโฮ้ง มีบุตร 3 คน คนโตเป็นชาย อยู่มาวันหนึ่งบุตรชายคนโตได้ขออนุญาตบิดาไปทำงานที่เมืองจีน จนเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ากรุงจีน จึงได้ชวนบุตรชายพญาโฮ้งเข้าไปทำงานในราชวัง ต่อมาพระเจ้ากรุงจีนทรงเห็นว่า บุตรชายพญาโฮ้งทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงยกพระราชธิดาให้อภิเษกกัน แล้วยกเมืองให้ปกครองแทนตน คนทั่วไปเรียกว่า “พระเจ้ากรุงจีน” ต่อมาพระเจ้ากรุงจีนทรงคิดถึงบ้านเกิดจึงได้ชวนภรรยาเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน ฝ่ายพญาโฮ้งทราบว่าบุตรจะมาเยี่ยมก็ไปรอรับอยู่ที่ท่าน้ำ ครั้นบุตรชายเดินทางมาถึง เห็นสภาพบิดาอยู่ในฐานะยากจนเกิดความละอายภรรยา จึงไม่ยอมรับว่าเป็นบิดา มารดาของตนเอง ฝ่ายพญาโฮ้งเห็นบุตรแสดงอาการรังเกียจเกิดความน้อยใจกลั้นใจตายกลายเป็นหิน ชาวบ้านเรียกว่า “เขาพญาโฮ้ง” ตั้งอยู่ที่บ้านพญาโฮ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา ก่อนตายพญาโฮ้งได้สาปแช่งบุตรชายไว้ว่า หากเดินทางกลับขอให้เรือถูกพายุจมกลางทะเล ซึ่งปรากฏว่าเมื่อบุตรชายพญาโฮ้งเดินทางกลับ ก็ได้ถูกพายุพัดเรือล่มกลางทะเลทุกคนตายหมดกลายเป็นหินเรียกว่า “เขาพญากรุงจีน” ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4,8,9,11 ตำบลกงหรา ส่วนเรือสำเภาพายุพัดจมลงทะเลเห็นแต่กงเรือลอยโผล่ให้เห็นเหนือผิวน้ำ ชาวบ้านเรียกว่า “กงลอยร่า” ซึ่งหมายถึงกงเรือลอยโผล่ให้เห็นเหนือผิวน้ำ แต่ชาวปักษ์ใต้นิยมเรียกชื่อสั้น ๆ จากคำว่า “กงลอยร่า” เป็น “กงร่า” นาน ๆ เข้ากลายเป็น “กงหรา

–:- ในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กงหรามีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองชะรัด ซึ่งเป็นเมืองขึ้นเมืองพัทลุง ใน พ.ศ. 2382 เมื่อทางฝ่ายไทยสามารถปราบกบฎเมืองไทรบุรีได้ ได้ส่งแขกชาวไทรบุรีบางส่วนมาไว้ที่ตำบลชะรัด อยู่ในอำเภอกงหรา เดี๋ยวนี้และเมื่อสมัยเมืองพัทลุงย้ายจากตำบลลำปำ ไปตั้งที่ตำบลคูหาสวรรค์ พ.ศ. 2466 กงหราก็เป็นตำบลหนึ่งขึ้นกับอำเภอเมืองพัทลุง แต่เนื่องจากว่าต่อมาบริเวณตำบลกงหรามีประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกปี และระยะทางอยู่ห่างจากอำเภอเมืองพัทลุงมาก การไปมาติดต่อราชการไม่สะดวก ทางกระทรวงมหาดไทยก็เล็งเห็นความจำเป็นที่จะตั้งกิ่งอำเภอขึ้น จึงได้ประกาศตั้งเป็นเป็นกิ่งอำเภอขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอกงหรา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 98 ฉบับพิเศษตอนที่ 115 หน้า 7 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 (ที่มา: http://www.kontaiclub.com)

กงหรา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ห่างจากตัวเมืองพัทลุง 42 กิโลเมตร การเดินทางใช้ ถนนเพชรเกษมจากสี่แยกเอเชียมาทางทิศตะวันตกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4122 ที่บ้านคลองหมวย อำเภอศรีนครินทร์

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอกงหราตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีนครินทร์และอำเภอเมืองพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองพัทลุงและอำเภอเขาชัยสน
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอตะโหมด และอำเภอปะเหลียน (จังหวัดตรัง)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปะเหลียนและอำเภอย่านตาขาว (จังหวัดตรัง)

(Visited 6,627 times, 1 visits today)