พัฒนาอำเภอกงหรา ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ชี้แนะแนวทาง เปลี่ยนปัญหาเป็นบทเรียน

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาอำเภอกงหรา พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ สมันตมิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ประชุมชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ บ้านพรุนาแด้ หมู่ที่ 6 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีนางนิตยา ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง และนายขจัด ทองรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เข้าร่วมการประชุม
ในการนี้ พัฒนาอำเภอกงหรา ได้ชี้แจ้งประเด็นการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยเน้นย้ำการดำเนินงานตามหลัก 5 ก. และยึดแนวทางตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สืบเนื่องจากกองทุนหมู่บ้านฯ มีปัญหาที่ยาวนาน ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ คณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีความเห็นในการแก้ไขปัญหาร่วงเด่น ส่งผลให้ปัจจุบัน กองทุนหมู่บ้าน สามารถดำเนินการต่อได้
นอกจากนี้พัฒนาการอำเภอได้ชี้แจงการเป็นสมาชิกของกองทุนบทบาทสตรี และการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีโดยใช้เงินอุดหนุนอีกด้วย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#พัฒนาชุมชนพัทลุง
#อำเภอกงหรา
#ประชุม
#ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
#กทบ.
#พรุนาแด้
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.กงหรา : ภาพข่าว

(Visited 10 times, 1 visits today)