พช.กงหรา ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับชุมชน

เข้าชม 2 ครั้ง
พช.กงหรา ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับชุมชน https://www.youtube.com/watch?v=WNTkm8Ce3DM
พช.กงหรา ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับชุมชน
(Visited 2 times, 1 visits today)