พช.กงหรา ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เข้าชม 3 ครั้ง
พช.กงหรา ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา ผ่านระบบ TV พช.
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
# Change for good
พช.กงหรา : ภาพ/ข่าว
(Visited 3 times, 1 visits today)