พช.กงหรา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ

เข้าชม 5 ครั้ง
พช.กงหรา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ โดยนายสมควร ปล้องอ่อน นายอำเภอกงหรา นำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสมาตรวจพื้นที่ฝายกั้นน้ำพญาโฮ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
# Change for good
พช.กงหรา : ภาพ/ข่าว
(Visited 5 times, 1 visits today)