พช.กงหรา ยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ย้ายออก

เข้าชม 3 ครั้ง
พช.กงหรา ยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ย้ายออก
วันที่ 18 กันยายน 2564 นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาใหม่ น.ส.ราตรี พลผอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา และร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ย้ายออก นางเรณุมาศ ไชยแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
# Change for good
พช.กงหรา : ภาพ/ข่าว
(Visited 3 times, 1 visits today)