พช.กงหรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกงหรา (ศปก.อ.กงหรา)

เข้าชม 2 ครั้ง
พช.กงหรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกงหรา (ศปก.อ.กงหรา)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกงหรา (ศปก.อ.กงหรา) เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวตามแนวทางที่กำหนด โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประชารัฐ ที่ว่าการอำเภอกงหรา
นายสมควร ปล้องอ่อน นายอำเภอกงหรา เป็นประธานการประชุมฯ
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
Change for good
พช.กงหรา ภาพ:ข่าว
(Visited 2 times, 1 visits today)