พช.กงหรา เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

เข้าชม 1 ครั้ง
พช.กงหรา เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา ประสานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกงหรา
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
Change for good
พช.กงหรา ภาพ:ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)