“พช.กงหรา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เข้าชม 5 ครั้ง
“พช.กงหรา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564″
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาอำเภอกงหรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในการนี้ พัฒนาการอำเภอกงหราพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา
โดยมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2. รายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณ
3. ไทม์ไลน์การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช. 2ค)
4. วิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช. 2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. การเตรียมความพร้อมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ
ในการนี้ ประธานฯ ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินการจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งดำเนินการด้วยความเร่งรีบ มีข้อจำกัดหลายด้าน ขอให้กำลังใจพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่อำเภอ ผู้จัดเก็บ นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) ทุกคนในการทำงานนี้ต่อไป
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good
พช.กงหรา:ภาพ/ข่าว
(Visited 5 times, 1 visits today)