“พช.กงหรา รับการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน”

เข้าชม 3 ครั้ง
“พช.กงหรา รับการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน”
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหราและผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กร เครือข่ายฯ ชุมชน เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
โดยมีนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตราฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินตามตัวชี้วัด ผ่านระบบ Zoom
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 ประเภทได้แก่ (ผู้นำ อช.ชาย/หญิง ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน กลุ่ม/องค์กร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชน) โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนามาตราฐานการพัฒนาชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง และความยั่งยืน
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good
พช.กงหรา:ภาพ/ข่าว
(Visited 3 times, 1 visits today)