พช.กงหรา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เข้าชม 4 ครั้ง
พช.กงหรา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน้ำตกนกรำ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมควร ปล้องอ่อน นายอำเภอกงหรา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอกงหรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคลองทรายขาว และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน้ำตกนกรำ และที่พักชั่วคราวของกลุ่มมานิ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
change for good
พช.กงหรา : ภาพ/ข่าว
(Visited 4 times, 1 visits today)