พช.กงหรา ร่วมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ระดับตำบล

เข้าชม 5 ครั้ง
พช.กงหรา ร่วมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ระดับตำบล
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอกงหรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา ร่วมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ระดับตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กงหรา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผญบ. ผรส. ชรบ. สมาชิก อส. อปพร. โดยมีนายสมควร ปล้องอ่อน นายอำเภอกงหรา เป็นประธานฯ ก่อนปล่อยแถวได้มีการตรวจปัสสาวะ ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย กำนัน ผญบ. ผช.ผรส ทุกคน ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด และหลังจากนั้นได้มีการลงพื้นที่ในการเอ็กซเรย์เพื่อค้นหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายโดยตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ออกลาดตระเวน จำนวน 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน ตามโครงการแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ของกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 ภายใต้กรอบแนวคิดสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายในห้วงเดือนมิถุนายน
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
Change for good
พช.กงหรา ภาพ:ข่าว
(Visited 5 times, 1 visits today)