สตรีกงหราร่วมงานวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 31 “รวมใจพัทลุง สานพลังสตรี ทำความดีด้วยห้วใจ”

เข้าชม 55 ครั้ง

13 มีนาคม 2561 นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์ พัฒนาการอำเภอกงหรา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและสตรีอำเภอกงหรา ร่วมงานวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 31  “รวมใจพัทลุง สานพลังสตรี ทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง ในโอกาสนี้ นางละมัย เพชรโชติ สตรีดีเด่นอำเภอกงหรา ประจำปี 2561 ได้เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ และทีมขูดมะพร้าวจากบ้านในมอญ หมู่ที่ 7 ตำบลกงหรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันขูดมะพร้าวในครั้งนี้ด้วย

(Visited 55 times, 1 visits today)