โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 46 ครั้ง

26-27 ก.พ.2561 นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์ พร้อมด้วยนางเรณุมาศ ไชยแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้การต้อนรับนายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชนและคณะ จากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ณ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านป่าไสออก หมู่ที่ 6 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

(Visited 46 times, 1 visits today)