ประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอกงหรา

เข้าชม 45 ครั้ง

นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอกงหรา มอบหมายนายโกศล ถิ่นจะนะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประชุมเตรียมความพร้อมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 5 ตำบล 60 คน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมประชารัฐ  ที่ว่าการอำเภอกงหรา

(Visited 45 times, 1 visits today)