กงหรา Kick off เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 5ตำบล 5 หมู่บ้าน

เข้าชม 54 ครั้ง

วันนี้ 21ก.พ.61 นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอกงหรา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจ คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร ในการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ของอำเภอกงหราทั้ง 5 ตำบล ดังนี้
1. หมู่ที่ 11ตำบลคลองเฉลิม
2. หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทรายขาว
3. หมู่ที่ 6 ตำบลกงหรา
4. หมู่ที่ 5 ตำบลสมหวัง
5. หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด
ในการนี้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 54 times, 1 visits today)