ประกาศอำเภอกงไกรลาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตําบล ซื้อวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้ สําหรับแปลงนายเทศนา แสงสว่าง ตําบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก

เข้าชม 15 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะ แปลง นางเทศนา แสงสว่าง

(Visited 15 times, 1 visits today)