สพจ.สุโขทัย ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 535 ครั้ง

กรมการพัฒนาชุมชนประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
*** ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563 ***
โดยสามารถติดต่อสอบถามและกรอกใบสมัครได้ที่ “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ”

(Visited 535 times, 1 visits today)