“พช.กงไกรลาศ” รับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ จาก ผวจ.สท.

เข้าชม 32 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2536 เวลา 08.30 น. นางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ จากนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ในเวลา 09.30 น. ได้เข้าร่วมการประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมี
นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอกงไกรลาศเป็นประธานฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย

—————————————

ภาพ/ข่าว : กฤษฎา ง้าวกาเขียว (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)

(Visited 32 times, 1 visits today)