สื่อประชาสัมพันธ์การปลูกผักสวนครัวต้นแบบ “สตรีกงไกรลาศรวมใจ สู้ภัย Covid-19”

เข้าชม 25 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยการนำของนางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอกงไกรลาศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดทำคลิปวิดีโอ “การปลูกผักสวนครัวต้นแบบ” ภายใต้แนวคิด “สตรีกงไกรลาศรวมใจ สู้ภัย Covid-19” เพื่อส่งผลงาน
เข้าประกวดคลิปวิดีโอการปลูกผักสวนครัว ระดับจังหวัด ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ประจำปี 2563

ชมคลิปวิดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=_O6THu-x9kw&t=66s

————————————

ผู้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/ข่าว : นายกฤษฎา ง้าวกาเขียว (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)

(Visited 25 times, 1 visits today)