Kick Off “ผู้นำต้องทำก่อน” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ

ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นำโดยนางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอกงไกรลาศ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม Kick Off เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ ในกิจกรรม “ผู้นำต้องทำก่อน” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกระทุ่ม ม.9 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกงไกรลาศ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลไกรใน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

———————————————-

——————————————–

ข่าว : กฤษฎา ง้าวกาเขียว (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)

15 เมษายน 2563

(Visited 14 times, 1 visits today)