Kick Off ตามปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” อ.กงไกรลาศ

ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นำโดยนางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอกงไกรลาศ จัดกิจกรรม Kick Off เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมในครังนี้ มีนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกงไกรลาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลดงเดือย เครือข่ายองค์กรสตรีอำเภอกงไกรลาศ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

—————————————————–

——————————————————

ข่าว : กฤษฎา ง้าวกาเขียว (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)

24 เมษายน 2563

 

(Visited 38 times, 1 visits today)