สุโขทัย พอเพียง กิจกรรม “สตรีสุโขทัย รวมใจสู้ภัย Covid-19 ตามหลักปรัชญาขิงเศรษฐกิจพอเพียง””

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการ “สุโขทัยพอเพียง” กิจกรรม “สตรีสุโขทัย รวมใจสู้ภัย Covid-19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของอำเภอกงไกรลาศ โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำกงไกรลาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ (บ้านจ่าก้อง) ม.3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ. สุโขทัย พร้อมทั้ง “เปิดธนาคารพอเพียงบ้านใหม่ไทยบำรุง ม.3” ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกงไกรลาศ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าแฝก ประธาน กพสต.ทุกตำบล เข้าร่วมกิจกรรมฯ

และจากนั้น เวลา 10.30 น. ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปลูกผักสวนครัวให้กับประธาน กพสม.ทุกหมู่บ้านใน ต.ป่าแฝก (ครู ก.) เพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวสำหรับนำไปขยายผลและฝึกอบรมให้กับ กพสม. (ครู ข.) และจัดตั้งธนาคารพอเพียงประจำหมู่บ้านทุกแห่ง โดยมี ธงชัย มากสกุล เกษตรอำเภอกงไกรลาศ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้

————————————–

ภาพ/ข่าว : กฤษฎา ง้าวกาเขียว (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)

14 พฤษภาคม 2563

(Visited 26 times, 1 visits today)