🏫สพอ. เกาะกูด ร่วมประชุม​​คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเกาะกูด ครั้งที่​3/2565

เข้าชม 15 ครั้ง

 

ณ​ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะกูด ชั้น​ 2​

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเกาะกูด โดยมีวาระ​การประชุม​ ดังนี้

– การเร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนา​บทบาท​สตรี​ จำนวน 13 โครงการ

– แจ้งจำนวนการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเกาะกูด จำนวน 28 คน

– แจ้งการปรับโครงสร้างหนี้ทะเบียนลูกหนี้ ที่มีสิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ตามประกาศ [ฉบับที่ 4] ของโครงการที่ได้รับเงินทุนหมุนเวียน​(เงินกู้)​ 1 โครงการ ได้แก่  โครงการรับซื้อ ขายปลีก-ส่ง อาหารทะเล สด กุ้ง-หอย-ปู-ปลาสดแปรรูปครงการเลี้ยงไก่ไข่  โดยนางสาวฟองจันทร์ มีมีกลิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกูด จำนวนเงินกู้​ 200,000  บาท​ หนี้คงเหลือทั้งสิ้น​ 66,120 บาท

👩‍🦰กองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรีเป็นเงินทุนหมุนเวียน​ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยในการสร้างโอกาส​ให้สตรีเข้าถึงแหล่ง​ทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนา​อาชีพ​ สร้างงาน​ สร้างรายได้หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒ​นาไปสู่​การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้แก่สตรี

 

📷ภาพ/ข่าว:สำนักงาน​พัฒนา​ชุม​ชนอำ​เภอเกาะกูด

(Visited 15 times, 1 visits today)