สพอ.เกาะกูด ร่วมดำเนินการโครงการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ และต่อยอดการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ

เข้าชม 20 ครั้ง

 

วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด ร่วมดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้และต่อยอดการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ ณ Roja Studio of art มัดย้อมด้วยสีธรรมชาติบ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

การดำเนินโครงการนี้มีผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการจำนวน ๓๐ คน โดยโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุนงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

 

การย้อมสีธรรมชาติ

– กรรมวิธีการสกัดร้อน (ต้มสกัดสี)

นำส่วนเปลือกมะพร้าว มาสับให้เล็กที่สุด พร้อมน้ำที่แช่ไว้ ต้มด้วยไฟอ่อนๆจนได้ความเข้มของสีตามต้องการใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ทิ้งไว้จนเย็น และจากนั้นกรองเอากากที่ผ่านการต้มออกไป กรองน้ำสีด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกสิ่งที่เจอปนออก

– การสกัดสีแบบสกัดเย็น

การสกัดเย็นโดยไม่ใช้การต้ม หรือการสกัดแบบเย็น เนื่องจากสารให้สีบางชนิดจากพืชจะเสื่อมสภาพเม่อถูกความร้อน จึงสกัดสีโดยการนำส่วนให้สีของพรรไม้มาโขลก หรือขยี่ให้แหลก แล้วนำมาคั้นน้ำ หรือแช่น้ำและหมักเป็นระยะเวลาต่างๆกัน แล้วแต่ชนิดของพืช ใบครามหรือใบฮ่อมจะเปลี่ยนเป็นสารให้สีเมื่อผ่านการหมัก

 

การย้อมสีธรรมชาติ เป็นการลดการใช้สารเคมีที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจโรคต่างๆในระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคผิวหนัง ที่เกิดจากการสะสมของสารเคมี จากการย้อมย้าด้วยสีเคมี ที่มีกลิ่นฉุน แสบจมูก ทำให้เกิดอาการวิงเวียน ทำให้กลุ่มสตรีฯ มีแนวคิดในการจัดทำโครงการดังกล่าวเพราะสีธรมชาติที่บริสุทธิ์ ไม่มีพิษต่อร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และผ้าที่ได้มีความโดดเด่นโดยเฉพาะ

 

ทั้งนี้ กลุ่มสตรีฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากการเรียนรู้และปฏิบัติ ในโครงการฯครั้งนี้ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด นำไปร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด

🏝️ หมู่เกาะสวรรค์ อันดามันบูรพา#เกาะกูด🏝️

 

#ChangeforGood

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

#NewThinkNewTrat

(Visited 20 times, 1 visits today)