สพอ.เกาะกูด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เข้าชม 5 ครั้ง

 

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายสุนทร มูเนาวารเราะ นายอำเภอเกาะกูด เป็นผู้นำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายฝั่งทะเล ณ บริเวณหน้ารีสอร์ททูลานี (รีสอร์ททอเวย์) บ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด ส่งผลให้ภูมิทัศน์ดูสะอาดและน่ามอง จากความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคี

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ จนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้ทุกวันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และให้ประกอบรัฐพิธี แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด

🏝️ หมู่เกาะสวรรค์ อันดามันบูรพา#เกาะกูด🏝️

(Visited 5 times, 1 visits today)