🏝️อำเภอเกาะกูด🏝️  เดินหน้าลุย.. “แก้จนคนเกาะกูด” 

เข้าชม 38 ครั้ง

 

22 เมษายน 2565

อำเภอ​เกาะกูด​ นำโดย นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอเกาะกูด พร้อมด้วยปลัดอาวุโส ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​ และทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญ​หาครัวเรือน​ยากจน ม.6 บ้านอ่าวสลัด ต.เกาะกูด​ จำนวน 3 ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์​มิติรายได้ คือ 1.บ้านเลขที่ 35/11 นายที สายชล 2. บ้านเลขที่ 48/5 นางสาววรรณนภา ภารพันธ์ 3.บ้านเลขที่ 35 นางเพียง สิงหนาถ

โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูดได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวให้กับครัวเรือนเป้าหมายเพื่อไว้บริโภค​ในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย และเหลือจากบริโภคก็สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน​อีกด้วย โดยเจ้าหน้าที่เกษตรได้ดำเนินการจัดเตรียมกล่องโฟมที่เหลือใช้มาเป็นภาชนะสำหรับปลูกเนื่องจากครัวเรือน​ไม่มีที่ดินสำหรับปลูกและเมล็ดพันธุ์​ผักปลูก และให้ความรู้แก่ครัวเรือนเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์​ วิธีการดูแล การกำจัดศัตรู​พืช และเจ้าหน้าที่ลงติดตามให้คำแนะนำแก่ครัวเรือน​เป็นระยะ พร้อมกันนี้นายอำเภอเกาะกูดได้มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือน​ไว้บริโภค และสำนักงานพัฒนา​ชุมชน​อำเภอ​เกาะกูด​ได้สนับสนุน​เครื่องมือสำหรับฝึกอาชีพแกะสลักไม้ให้กับครัวเรือน​นายที สายชล ที่มีความสนใจในการแกะสลักไม้ เพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้าง​รายได้​ให้แก่ครอบครัวอีกทาง

การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​อำเภอเกาะกูด เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนทุกมิติในพื้นที่อำเภอเกาะกูด ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 “คนอำเภอเกาะกูด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด

🏝️ หมู่เกาะสวรรค์ อันดามันบูรพา#เกาะกูด🏝️

 

(Visited 38 times, 1 visits today)