สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด ปฏิบัติการ Quick win 90 วัน

เข้าชม 37 ครั้ง

วันที 29 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด ปฏิบัติการ Quick win 90 วัน โดย นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอเกาะกูด เปิดปฏิบัติการ 90วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยนางสาวกาญจนา ลิขสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอเกาะกูด พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอเกาะกูด กำนันตำบลเกาะกูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เกษตรอำเภอเกาะกูด   ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว  กศน. อำเภอเกาะกูด  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด ร่วม Kick off การดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

(Visited 37 times, 1 visits today)