OTOP ประเภทอาหาร

ข้าวแต๋นหลากหลายรูปแบบ  หลากหลายรสชาติ

หสม.ข้าวแต๋นทวีพรรณ

นายชาญยุทธ  อินทร์พรม   083-2028892

ข้าวแต๋นจิรวัฒน์บ้านหนองหล่าย

นางจิดาภา  โอสถ   081-8834591

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคา (พิกุลทิพย์)

นางพิกุล  นกต่อ   054-328123

ขนุนอบกรอบ  กล้วยทอดบาร์บีคิว

กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรแม่บ้านเข้าซ้อน

นางนิตยา  ไชยโส

ขนมเปี๊ยะ  หลากหลายรสชาติ

นายวัชร  ฉิมพลี   089-8545549

กาละแมโบราณ

กลุ่มกาละแมแม่บัวตอง

นางวิยะนันท์  จุลละนันท์   081-7644781

หมูยอจิตรา

นางจิตรา  สุติน   089-8380316

กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร สันป่าสัก  (น้ำพริกตาแดง)

นางสุรินทร์  กลัดทอง   083-3198641

เต้าเจี้ยว   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

นางดวง  จันทร์สุภาเสน   096-3143000

(Visited 534 times, 1 visits today)