OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสมใบบัว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา

นายสมศักดิ์  หงษ์วิเศษ   081-8468938

ผ้าถุงทอมือ

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก ไหล่หินตะวันตก

นางกิม  ปะละ   085-5596972

 

กลุ่มผ้ามัดย้อม

นางแก้วปวน  ทิพย์เนตร   089-8501818

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

นายสิทธิชัย  ไชยสิทธิ์   082-6245043

ผลิตรองเท้าหนังสตรีบ้านศรีดอนมูน

นางปิยะรัตน์  พูลสวัสดิ์   089-8512919

(Visited 359 times, 1 visits today)