กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.เกาะคา จ.ลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ได้ประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ขึ้นทะเบียนอยู่กับกรมการพัฒนาชุมชนในขณะนั้น จำนวน 13 กลุ่ม เมื่อ  ตุลาคม  2556  ปรากฏว่า มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่ประสงค์ขึ้นทะเบียน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 7 กลุ่ม  ส่วนอีก 6 กลุ่ม ได้กลับไปประชุมสมาชิก และได้ส่งบันทึกการประชุมของสมาชิกยืนยันไม่ประสงค์ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน  ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทที่ 1  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ดำเนินการตามแนวทางของการการพัฒนาชุมชน

 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวแต                 หมู่ 2   ตำบลเกาะคา
 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหล่าย       หมู่ 4   ตำบลเกาะคา
 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศิลา                   หมู่ 6   ตำบลเกาะคา
 4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านม่อนหินแก้ว      หมู่ 4   ตำบลวังพร้าว
 5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไหล่หิน             หมู่ 2   ตำบลไหล่หิน
 6. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นผึ้ง                หมู่ 5   ตำบลใหม่พัฒนา
 7. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งขาม              หมู่ 6   ตำบลใหม่พัฒนา

ประเภทที่ 2  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่จัดตั้งโดยกรมการพัฒนาชุมชน แต่ไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และยินยอมที่จะรับการพัฒนาตนเอง

– ไม่มีกลุ่มฯ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้

ประเภทที่ 3  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด  

 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสองแควเหนือ     หมู่ 1    ตำบลนาแก้ว
 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีดอนมูล           หมู่ 6    ตำบลนาแก้ว
 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนากิ๋ม                  หมู่ 7     ตำบลนาแก้ว
 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศาลาไชย           หมู่ 2     ตำบลศาลา
 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่ปาง               หมู่ 4     ตำบลใหม่พัฒนา
 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาโป่งหาญ       หมู่ 7     ตำบลใหม่พัฒนา

 

(Visited 62 times, 1 visits today)