“พช.เกาะคา ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเกาะคา”

“พช.เกาะคา ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเกาะคา”
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคาพร้อมด้วยนางสุรีรัตน์ ทาฟู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเกาะคา เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอ ได้เน้นย้ำถึงบทบาท ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 11 times, 1 visits today)