“พช.เกาะคา ดำเนินการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลใหม่พัฒนา (กพสต.ใหม่พัฒนา)

“พช.เกาะคา ดำเนินการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลใหม่พัฒนา (กพสต.ใหม่พัฒนา)
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายนายเบญจ อินดาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล (กพสต.) ตำบลใหม่พัฒนา ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีโดยวิธีเปิดเผย โดยนางจิรายุ กาญจนดิษฐ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีใหม่พัฒนา
ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จะได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง ต่อไป
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
ภาพและข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 9 times, 1 visits today)