สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ดำเนินการประชุมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเกาะคา

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกัน ยามยาก แก้จนคนลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ดำเนินการประชุมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเกาะคา

วันที่ 15 มิถุนายน2565

ดร.ชูชาติ คำมา นายอำเภอเกาะคา ประธานในที่ประชุมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเกาะคา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กู้และสมาชิก ที่ได้ทำสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และได้ครบกำหนดการชำระคืนแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระคืนตามสัญญา มาพบปะ ปรึกษาหาแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทั้งนี้ นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมดำเนินการประชุมฯ

ผลการดำเนินการท่านนายอำเภอ ได้เน้นย้ำ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ร่วมกับผู้นำชุมชน(กำนัน/ผญบ.) ดำเนินการสนับสนุนติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานฯ การบริหารจัดการกองทุนตามไตรมาสที่กำหนด พร้อมทั้งการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการชำระหนี้ตรงตามกำหนด เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนลดมูลค่าหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเกาะคา

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 5 times, 1 visits today)