ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเกาะคา

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกัน ยามยาก
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคาพร้อมด้วยนางสุรีรัตน์ ทาฟู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเกาะคา เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส2 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอ ได้เน้นย้ำถึงบทบาท ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง ตลอดจนเรื่องการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร(ปลูกผักสวนครัว) โดยบ้านผู้นำ อช. ต้องเป็นต้นเเบบ ในชุมชน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 9 times, 1 visits today)