โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมประชุมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
วันที่ 25 สิงหาคม 2564
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางอรุณศรี ใจมนต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
(Visited 43 times, 1 visits today)