ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
วันที่ 30 กรกฏาคม 2564
นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านป่าแข หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีช่างเทศบาลตำบลนาแก้ว และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ร่วมให้ข้อมูลของโครงการ
(Visited 8 times, 1 visits today)