ร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อน และรับทราบปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อน และรับทราบปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM
วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.30 น.
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อน และรับทราบปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM ณ สพอ.เกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
(Visited 2 times, 1 visits today)