ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ( กพสต. )

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ( กพสต. )
วันที่ 29 กรกฏาคม 2564
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล ( กพสต. ) จำนวน 2 ตำบล ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองหล่าย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะคา และ อาคารเอนกประสงค์บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
(Visited 5 times, 1 visits today)