ให้คำแนะนำการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2564

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ให้คำแนะนำการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2564
วันที่ 23 กรกฏาคม 2564
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางอรุณศรี ใจมนต์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ให้คำแนะนำการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2564 ชื่อผู้ประกอบการ ย่าศรีนวลชวนชิม ( แซบเว่อร์ ) ผลิตภัณฑ์ ไก่อบโอ่งอารมณ์ดี ณ สพอ.เกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
(Visited 5 times, 1 visits today)