ร่วมประชุมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด วันที่ 23 กรกฏาคม 2564

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมประชุมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด
วันที่ 23 กรกฏาคม 2564
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นายฐานนท์ ภู่กองพัน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ร่วมประชุมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนสันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
(Visited 2 times, 1 visits today)