ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564 )

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564 )
วันที่ 23 กรกฏาคม 2564
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
(Visited 13 times, 1 visits today)