ร่วมประชุมการขับเคลื่อนมาตรการของ ศปก.อ. เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง #
วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนมาตรการของ ศปก.อ. เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
(Visited 2 times, 1 visits today)