รับชม TV พช.เรื่องการบริหารกำลังคน

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # รับชม TV พช.เรื่องการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด) ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference)
วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา รับชม TV พช.เรื่องการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด) ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference) ณ สพอ. เกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
(Visited 12 times, 1 visits today)