ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒ [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อน และรับทราบปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนการ [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด วันที่ 23 กรกฏาคม 2564

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมประชุมตามโครงการเสริมสร้ [...]

อ่านต่อ

ติดตามสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 นายศั [...]

อ่านต่อ