ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ หนองนา โมเดล

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายเจนคุณ จันทร์สุภาเสน ผอ.กองช่า [...]

อ่านต่อ

การจัดทำสัญญาจ้าง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” “

วันที่ 19 เมษายน 2564 สพอ.เกาะคา ได้จัดทำสัญญาจ้าง ตามโ [...]

อ่านต่อ