กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่หลง ม.1 ต.วังพร้าว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางทองเพียน  ศรีนุต   พัฒนาการอำเภอเกาะคา   มอบหมายให้   นายเสกสรรค์  วรรณโวหาร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง    บ้านแม่หลง    หมู่ที่ 1  ตำบลวังพร้าว    อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

             

 

(Visited 96 times, 1 visits today)