ร่วมกิจกรรมมอบจักรยาน ตามโครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2563

23 ธันวาคม  2562

ร่วมเดินหน้าลำปาง “สุข…ทุกด้าน”

เวลา  09.00  น. นางทองเพียน    ศรีนุต   พัฒนาการอำเภอเกาะคา  ร่วมกิจกรรมมอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส จำนวน 15 คัน ตามโครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

       

(Visited 29 times, 1 visits today)