ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

20 ธันวาคม 2562
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม “อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่” อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

     

     

     

 

(Visited 48 times, 1 visits today)