ร่วมกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

19 ธันวาคม 2562

เวลา 13.00 น. นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 กำนันนิพนธ์ มะลิวัน กำนันตำบลลำปางหลวง  ณ ศาลาวัดบ้านม้ากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 262 times, 1 visits today)